Co je to úkosování?

2 min.
Úkosování trubek a plechů se obvykle provádí za účelem přípravy hran na svařování. Stává se, že ocelové plechy jsou někdy příliš silné a požadovaného sváru nelze dosáhnout bez předchozí přípravy, tedy bez úkosování. U plechů s tloušťkou větší než 4 mm je proto před svařováním obvykle potřeba provést úkos.

Úkosování plechů

Co je to vlastně úkosování? Úkosem myslíme sražení hrany, kterého je možno dosáhnout na jedné nebo více stranách plechu.

Existují různé druhy úkosovacích technologií, např. pomalubežný rotační střih nebo frézování.

Úkosování trubek

Podobně jako u plechů i u trubek s větší tloušťkou stěn (kolem 3 mm) jsou stroje na úkosování důležitou součástí přípravy před svařováním. Aby mohly být dvě trubky svařováním spojeny, provádí se u trubek s tloušťkou stěn větší než 3 mm úkos vnější hrany. Svar na úkosovaném konci trubky je mnohem přesnější a spoj je poté velmi pevný a odolný vůči tlakům uvnitř potrubí. Takové spoje poté dokonce prochází rentgenovou kontrolou, čímž je zaručena bezchybnost svaru. Je to logické řešení, pokud uvážíme, že takovéto spoje se používají v elektrárnách, kde jsou trubky vystavovány extrémnímu vnitřnímu tlaku, v chemických továrnách, jejichž potrubí obsahují citlivé chemikálie, nebo v rafinériích, plynovodech či potrubích na olej, které obsahují vysoce hořlavé látky, navíc pod velkým tlakem.