Co je to úkosování?

2 min.
Úkosování trubek a plechů se obvykle provádí za účelem přípravy hran na svařování. Stává se, že ocelové plechy jsou někdy příliš silné a požadovaného sváru nelze dosáhnout bez předchozí přípravy, tedy bez úkosování. U plechů s tloušťkou větší než 4 mm je proto před svařováním obvykle potřeba provést úkos.

Úkosování plechů

Co je to vlastně úkosování? Úkosem myslíme sražení hrany, kterého je možno dosáhnout na jedné nebo více stranách plechu. Tvary úkosů jsou rozmanité a úkosovačky umožňují připravit plochy nejen pro K či X svar různých úhlů, ale i náročné svarové a tulipánové úkosy.

Existují různé druhy úkosovacích technologií, podle technologie odběru materiálu např. pomalubežný rotační střih nebo frézování.

Volba uvedených technologií je ovlivněna dalsím použitím výrobku, materiálem, prostorem atd.

Úkosování trubek

Podobně jako u plechů i u trubek s větší tloušťkou stěn (nad 3 mm) jsou úkosovací stroje důležitou součástí přípravy před svařováním. Aby mohly být dvě trubky svařováním dokonale spojeny, provádí se u trubek úkos vnější hrany. Svar na úkosovaném konci trubky je mnohem přesnější a spoj je poté velmi pevný a odolný vůči tlakům uvnitř potrubí. Takové spoje poté dokonce prochází rentgenovou kontrolou, čímž je zaručena bezchybnost svaru. Je to nutné, pokud uvážíme, že takovéto spoje se používají v energetice, kde jsou trubky vystavovány extrémnímu vnitřnímu tlaku, v chemických továrnách, jejichž potrubí obsahují agresivní chemikálie, nebo v rafinériích, plynovodech či potrubích na olej, které obsahují vysoce hořlavé látky, i pod velkým tlakem.