Případová studie: úkosování Hardoxu

1 min.
Na základě poptávky zahraničního zákazníka jsme provedli vzorové úkosování dodaných polotovarů z materiálu HARDOX 450 a 500.

Zadání bylo úkosovat tři strany obdelníku o rozměrech 270×503×12 mm. Úhly 55°, 81° a 87°.

Byl použit nejvýkonnější mobilní úkosovací stroj ULTRAMILL ROTO. Ten je určen k obrábění i těch nejtvrdších ocelí včetně Hardoxu. Dokáže pracovat v kompletním rozsahu úhlů tj. 0°až 90°. Což je v této kategorii unikátem a v tomto případě nutné ke splnění zadání.

Úkosování bylo provedeno za vhodných řezných podmínek a v několika vrstvách na každé obráběné straně. Výsledek byl vyhodnocen více jak výborný.

Potvrdil se předpoklad, že i tyto nadstandardní požadavky stroj ULTRAMILL splní na výbornou.