Zakázkové dělení liniového vedení potrubí d500x18 v městském vodojemu

2 min.
Na základě poptávky našeho zákazníka jsme provedli unikátní dělení sto let starého vnitřního potrubí městského vodojemu. Letité potrubí z šedé litiny bude nahrazeno novými trubkami z modernějšího materiálu.

Vzhledem ke komplikované dostupnosti pracoviště, dno vypuštěného vodojemu s omezeným přístupem, byla zvolena technologie dělení upichováním mobilním strojem BEVEL LITERING.

Tato varianta stroje byla vhodná nejen ke své nízké hmotnosti, rám je ze slitiny hliníku, ale i k možnosti rozdělit stroj na dva na sobě nezávislé segmenty. Toto bylo nutné pro dopravu stroje na místo práce, kterým bylo dno vypuštěného vodojemu.

Po dopravení stroje na místo, byl stroj nasazen a sestaven přímo na liniové vedení příslušného potrubí. Poté byl proveden příslušný počet řezů, které rozdělily potrubí na díly o délce cca 1m, které již bylo možno výtahem vyvézt z vodojemu mimo objekt.

Během jednoho pracovního dne bylo vytvořeno devět řezů na uvedeném potrubí d 500×18.

Uvedená technologie je vhodná nejen na dělení potrubí z šedé litiny, ale samozřejmě i z oceli.

Toto může být vhodné na podobné práce v energetice či teplárenství, zkrátka všude tam, kde je nedostatek prostoru a je nutné použít mobilní technologie pro dělení potrubí.